Kost och diet

En av de absolut viktigaste komponenterna när det gäller att gå ned i vikt, som förmodligen de flesta känner till, är kosten. Att ändra sin kost kan bara i sig innebära att vågen visar lägre siffror.

Kanske har du någon gång läst uttrycket “ät dig smal”. Du har säkerligen också hört uttrycket “om något låter för bra för att vara sant, då är det det”. När det gäller att äta sig smal så kan man säga att det finns två svar på frågan om det är för bra för att vara sant. Har du en kosthållning där du inte är väl sammansatt och som gör att du kontinuerligt ökar i vikt – då kan en förändrad kost utan tvivel rent utav leda till viktnedgång. Har du redan en för dig perfekt kosthållning så kan du ju inte ändra till något annat.

Viktnedgång

Teorier om viktnedgång

Generellt sett så ser vi oftast två huvudspår när det pratas om hur man ska gå ner i vikt. Det är fettsnål kost eller kolhydratfattig kost. På senare år har det framförallt varit den senare som skördat framgångar i popularitet med dieter så som GI och Atkins. Om man ser till resultat av vissa studier i ämnet så har de visat att på lång sikt så är det också den senare som i längden gett bäst effekt. När det gäller fettsnål kost så brukar man prata om jojo-bantning, vilket innebär att det i högre grad bara ger en övergående viktnedgång. Studier har visat att kost med färre kolhydrater är mer ihållande och ger samma effekt även i längden.

Oavsett vilket sätt man väljer så kan man säga att det de facto inte finns några genvägar till viktnedgång, men däremot finns det effektiva sätt att öka chanserna. Vi är alla olika, men det som gäller för i princip alla är balansen mellan den näring vi får i oss och hur mycket vi motionerar och rör oss i övrigt som har störst betydelse för hur fettförbränning och önskad viktnedgång kommer att fungera. Sedan så kan ju den balansen se olika ut från person till person eftersom vi har olika metabolism, för vissa kanske det går snabbt, andra måste kämpa jättehårt för att minska sin vikt.